Masz pytanie?

Grafika

Grafika to (biorąc rzecz najogólniej) twórcze wyrażanie obrazów i wyobrażeń za pomocą linii, punktów i płaszczyzn. Mówiąc bardziej dosłownie jest to artystyczne odwzorowanie odręcznych rysunków lub szkiców twórcy, który metodami rękodzielniczymi przenosi je na różnego typu materiały, aby w efekcie uzyskać ich odbitki (powielenia) na odpowiednim, zaplanowanym przez artystę podłożu i w określonej liczbie egzemplarzy.

Wszystkie oferowane grafiki posiadają oryginalne sygnatury autorskie i objęte są prawami autorskimi twórcy oraz prawami do ich sprzedaży, jakie posiada BASIS. Fotografie oferowanych grafik posiadają znak zastrzeżenia BASIS (copyright), którego oczywiście nie ma na oryginalnych grafikach, stanowią jedynie zabezpieczenie fotograficznego obrazu oferowanych dzieł.

Sortuj wg:
Facebook