Masz pytanie?

Safety Assessment

Produkty kosmetyczne, które mają być produkowane powszechnie i wprowadzane do obrotu sklepowego muszą przejść procedurę oceny bezpieczeństwa (Safety Assessment).

Specjalista d/s oceny bezpieczeństwa kosmetyków (Safety Assessor) przeprowadza skrupulatną i skomplikowaną ocenę poszczególnych składników budujących gotowy produkt w oparciu o charakterystykę toksykologiczną każdej substancji i wpływu  tych składników na organizm człowieka. Safety Assesssor ocenia też wyniki przeprowadzonych badań mikrobiologicznych, dermatologicznych, stabilności i kompatybilności produktu. Na podstawie wyników tych badań oraz analizy wpływu poszczególnych składników na organizm ludzki Safety Assessor wydaje opinię o bezpieczeństwie produktu tzw. raport bezpieczeństwa.

BASIS zajmuje się m. in. oceną bezpieczeństwa kosmetyków w oparciu o wyniki niezbędnych badań oraz przeprowadzoną analizę danych oraz oferuje usługi oceny bezpieczeństwa kosmetyków (Safety Assessment). Przygotowaniem ocen zajmują się specjaliści BASIS posiadający odpowiednią do tego wiedzę, doświadczenie oraz stosowne uprawnienia.

Wykonanie oferowanej usługi wymaga indywidualnych uzgodnień warunków, dlatego BASIS oczekuje na wstępie bezpośredniego kontaktu mailowego i określenia trybu dalszego postępowania. Warunkiem wykonania usługi jest posiadanie przez zleceniodawcę kompletnej dokumentacji produktowej.

 

Facebook