Masz pytanie?

Dziwna historia grafiki

Właściwie grafika w obecnej postaci mogła w ogóle nie pojawić się w świecie sztuki. Przez długi czas istniała wyłącznie jako syjamska siostra malarstwa i to ta mniej kochana. W tym czasie funkcjonowała niemal wyłącznie jako środek do odwzorowania dzieł malarskich i rodzaj techniki szkicowej, użytecznej malarzom na różnych etapach tworzenia ich dzieł. Jedyną - prawie - samodzielną funkcją grafiki, było stosowanie jej w książkach, a i to najczęściej zastępować miało malowanie.

Z czasem, głównie dzięki wielkim artystom zaczęto dostrzegać możliwości grafiki w przedstawianiu otaczającego świata i ukazywaniu go poprzez oszczędne, a zarazem eleganckie zastosowanie linii, punktów i płaszczyzn. Wielcy twórcy usamodzielnili grafikę, przestała być jedynie środkiem do reprodukowania malarstwa i stała się odrębną dziedziną sztuki.

Mnogość form i środków wyrazu wymusiła powstanie specjalnych kategorii twórczości graficznej, dzięki czemu możemy dziś podziwiać grafikę oryginalną, a także reprodukcyjną i użytkową. I tę najbardziej swobodną - grafikę artystyczną, w której twórca nie ogranicza wyobraźni do formalizmów, a tworzy na podstawie własnych wyobrażeń, wizji i odczuć. (P.O.)

Facebook